Donearlenspry

Messagetracking in Exchange 2010 via Powershell


je kan binnen exchange via de gui messagetracking bekijken.
onder toolbox – Message tracking.

persoonlijk vind ik het handiger om dit te doen via powershell / Exchange Management Shell
dit kan via volgen vie verschillende commando’s:

  • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”   (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle inkomende/uitgaande mails)
  • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”    -recipient user@domain.eu
     (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle inkomende naar ontvanger user@domain.eu)
  • Get-MessageTrackingLog -start “10/19/2012 08:00:00” -end “10/19/2012 09:00:00”    -sender user@domain.eu
     (messagetracking tussen 08u00 & 09u00 ‘s ochtends voor alle uitgaande mails van verzender user@domain.eu)
Je kan dit uiteraard exporteren naar een csv via | export.csv c:\test\export.csv

via dit script kan je in (semi) realtime messagetracking binnen exchange 2010 bekijken.
$tijd= (get-date)
Write-Host Semi-realtimelog viewer:
For(;;)
{
Get-MessageTrackingLog -Start $tijd
$tijd= (get-date)
Start-Sleep-Seconds5

 

Next Post

Previous Post

© 2024 Donearlenspry

Theme by Anders Norén