Donearlenspry

Send-as for distributiongroups in Exchange 2007

als exchange sysadmin krijg je regelmatig de vraag om gebruikers toe te voegen met verzendrechten op bepaalde distributiegroepen.
dit kan je eenvoudig aanpassen via powershell.

  1. open exhange managment shell als administrator
  2. typ volgend commando : Add-ADPermission GROUPNAME -ExtendedRights Send-As -user USERNAME
    waarbij je GROUPNAME en USERNAME aanpast aan de naam van de groep en de gebruiker die de rechten nodig heeft. 
  3.  Eens je dit uitgevoerd hebt krijgt de gebruiker een extra keuze in het FROM field.


 
 

Next Post

Previous Post

© 2024 Donearlenspry

Theme by Anders Norén