Donearlenspry

Het Belgisch Huwelijk

David Geens verwoordt wat heel veel vlamingen denken en hoe Belgie gekomen is tot wat het nu is. tijd voor verandering nu #nevergov #NoBE

Het Belgisch Huwelijk :

Marie is 18 jaar en wil onafhankelijk van haar ouders door het leven gaan. Om dit te realiseren
gaat ze een onbezonnen, geforceerd huwelijk aan met Louis. 1830 België wordt onafhankelijk.
Vlaanderen en Wallonië worden kunstmatig samengevoegd in één land BELGIE.

Louis werkt in banksector en verdient veel geld. Marie in de textielsector aan een laag loon.
Wallonië is rijk o.m. via staal en steenkoolsector. Vlaanderen is het arme broertje dat vnl.
leeft van landbouw en textiel.

Daar Louis de veelverdiener is en ook door zijn geaardheid is hij de heerser is huis en
domineert en vernedert hij constant zijn vrouw Marie. Door de rijkdom en het Franstalig zijn
van le beau monde in België (o.a. het Koningshuis) wordt Vlaanderen permanent gedomineerd en
constant vernederd door Wallonië

Marie is een doelbewuste vrouw, werkt hard en volgt na werktijd cursussen om zich bij te
scholen om zo op professioneel vlak een carrière uit te bouwen. Vlamingen werken hard en gaan
zelfs naar Wallonië en Frankrijk werken. Ook tracht men door hard te werken in Vlaanderen een
bloeiende economie op te bouwen.

Marie verandert af en toe van werk en sector en begint goed haar boterham te verdienen. Door
hard en innoverend te werken wordt Vlaanderen een welvarende regio.

Door de Bankcrisis verlies Louis zijn werk. Wordt moedeloos, vindt geen ander werk en begint te
drinken. Door mondialisering en evoluties binnen de industrie gaan o.m. de staal- en
kolensector failliet en verliest Wallonië een groot stuk van zijn rijkdom en welvaart.

Louis gaat nu dagelijks op café. Zijn werkloosheidsvergoedingen zijn te laag om te leven en hij
leeft dus grotendeels op kosten van Marie. Door de achteruitgang van de Waalse industrie worden
vele Walen werkloos en moet Vlaanderen bijspringen om te voorzien in hun levensonderhoud.

Louis heeft zich gesetteld in de werkloosheid. Naast de hangmat rest er enkel nog dagelijks op
café gaan om pinten te drinken met zijn makkers. De Walen voelen zich goed in de WLH en zoeken
niet langer meer naar werk. Om op hun gemak verder te leven rekenen ze op financiële
geldstromen vanuit Vlaanderen. Aan wederopbouw van de economie is blijkbaar geen nood.

Op een dag is Marie dit beu en zegt aan Louis dat ze wil scheiden.
Op een dag is Vlaanderen dat beu en zegt aan Wallonië dat het België wil splitsen.

Louis is niet akkoord en blijft verder heersen in het gezin en eist dat Marie verder blijft
werken om zijn pinten te betalen.
Wallonië is niet akkoord en stelt dat België moet blijven bestaan met financiële geldstromen vanuit
Vlaanderen naar Wallonië.

Na lang geruzie en een njet op de vraag tot scheiden doet Louis een toegeving. Hij zal één dag
per week niet meer op café gaan. Ter compensatie moet Marie wel maandelijks een bijkomende som
geld storten aan zijn ouders die ook in financiële moeilijkheden verkeren ingevolge verkeerde
en tal van nutteloze uitgaven.
Wallonië is bereid de financieringswet eens te herbekijken en wat kruimels op het vlak van fiscale
autonomie aan de regio’s toe te kennen.

Wel moet als tegenprestatie Vlaanderen jaarlijks ettelijke miljoenen euros aan Brussel storten.

Ook worden tal van onterechte eisen gesteld bij de splitsing van BHV.

Marie weigert het voorstel van Louis.
Vlaanderen (NVA) weigert dit voorstel.

Louis blijft verder heersen in het gezin(met goedkeuring van zijn ouders die ook reeds tal van
jaren financieel worden ondersteund door Marie) en verwijt Marie dat ze tot geen toegevingen
bereid is.
Waalse partijen blijven op tafel kloppen en verwijten de Vlaamse partijen een gebrek
aan verantwoordelijkheidszin, niet bereid tot toegeven evenals gebrek aan staatsmanschap.
Ondertussen blijft Wallonië (onder het goedkeurend oog van het koningshuis) verder heersen en
verder Vlaams geld kwistig verspillen

Gelet op de houding en eisen van Louis wil Marie niet meer praten met Louis. Ze wil eventueel
via een relatiebemiddelaar bekomen dat Louis minder op café gaat en indien hij wil blijven
drinken moet hij ook zelf voor een stuk inkomen zorgen voor het betalen van die pinten. Ook
voor het onderhoud van zijn ouders moet hij mee helpen betalen. Indien hij niet wil ingaan op
deze verzuchtingen zal ze noodgedwongen aandringen op een scheiding.
Vlaanderen (NVA) wil niet verder onderhandelen op basis nota Di Rupo. Vlaanderen (NVA) eist
meer fiscale autonomie en meer financiële verantwoordelijkheid voor de regio’s. Ook Wallonië moet
mee betalen voor Brussel. Indien dit voor Wallonië onbespreekbaar blijft zal België noodgedwongen
moeten splitsen.

Wie durft Marie ongelijk te geven?
Wie durft de NVA ongelijk te geven?

Het Belgisch Huwelijk. geschreven door David Geens :

http://twitter.pappie.net/het-belgisch-huwelijk
Twitter : Pappie

Next Post

Previous Post

© 2024 Donearlenspry

Theme by Anders Norén