Donearlenspry

Groot Dictee der Nederlandse Taal

Mijn poging:
Een Prezwalskipaardenmiddel.
Na koffie gedronken te hebben, begon het groot dictee. Niettegenstaande de taalcritucus Charivarius zijn macedoine ‘Is dat goed Nederlands?’,die verukkelijke thesaurus vol linguïstische bétises, publiceerde in 1940, zou het journaille anno hodie een raillerend exposé van onze pennenstrijd alsnog met dit piteuze zinnetje kunnen initiëren.
Zulke lammenadige anestrofes vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje, in wier postale verbiage een heel aantal zeugmata, polysindetons en anakoloeten wiewauwde.
‘Een heel aantal’ is de continaminatie van ‘Een groot aantal’ en ‘heel veel’; vanavond irriteren wij ons aan spelfouten, mitsgaders aan menig gramaticaal quid pro quo – emendeer mij!
Als men insinueert dat u heimwee heeft naar de leraar Nederlands als feniks , waarmee het zo is gegaan dat hij werkloos achter de gerianiums zit, moet u niet paranoia reageren, aangezien die accusatie een vrijwel cliché is.
Het was veelbetekend hoe elke media onwelwillig reageerde op de krankjorumme tekst van het koningslied, over wiens begeestering de godganse participatiemaatschappij zich stresste.
U hoort ons inziens tot een van het gardekorps Nederlanders die menen dat de campertiaanse schrijfwijze van het adjectief verrukkelijk -het mega fonetische neologisme verrukkulluk  – als voorkeurspelling te verkiezen had geweest.
Het is niet zozeer een fetish voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende prezwalskipaardenmiddel  de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.
Bijgevolg beseft u zich een pseudobancaire poging tot phishing zorgeloos te kunnen deleten dan u leest; Er is een inactieve activiteit op dit rekening plaatsgevonden. Want zo dan onze zuiderburen zeggen; Menen ligt dichtbij Kortrijk maar verre van Waregem.
de volledig correcte tekst vinden jullie hier:
http://www.canvas.be/grootdictee
 

Next Post

Previous Post

© 2024 Donearlenspry

Theme by Anders Norén