Donearlenspry

Klokke Roeland

Vandaag las ik op De Redactie dat  Stormklok “Klokke Roeland”  terug op haar plaats in de Kleine toren op
het Emile Braunplein in Gent hangt.

dit bracht me op het idee om deze blogpost neer te pennen…
Ik ben best wel trots op mijn naam Roeland. Deze werd door mijn ouders zorgvuldig voor me gekozen en de link met “Klokke Roeland is nooit ver weg.
als  we even naar de betekenis van ” Roeland ”  gaan kijken kom je  verschillende verklaringen tegen :
Roeland: 1) Dolleman 2) Ey 3) Jongensnaam 4) Nederlandse schilder 5) Onstuimig persoon 6) Paladijn van karel de grote 7) Ridder 8) Ridder van karel de grote 9) Voornaam 10) Woest mens 11) Wilde man
Roeland:  Roeland is Germaanse naam die beroemd in het land betekent. Er zijn vele namen van afgeleid, zoals Roel en Roelof
Roeland:  Spelling van 1858 Roland, groot kolossaal standbeeld van hout of steen in, eenige steden, als een teeken van hare vrijheid, of van het regt van strafuitoefening. Roelandszuil, of steenen Roeland, zoo als die, vóór eenige jaren, nog te Amsterdam…
Roeland: markgraaf van Bretagne, vazal van Karel de Grote, zie Roelant
Razende Roeland is een vertaling van Orlando Furioso. ->  mensen die me persoonlijk kennen weten dat dit mijn DJ alter ego is en dat “Orlando Furioso”  geen enkel muziek genre  schuwt tijdens het draaien…
om het verhaal nog even compleet te maken geef ik nog even de tekst van het ” Klokke Roeland ” lied mee. De eerste zin van dit lied is waarschijnlijk door iedereen gekend!
Het Klokke Roeland Lied :
1. Boven Gent rijst, eenzaam en grijs,
Het Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede:
“Tril in uw graf, tril Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”
2. Een bont verschiet schept het bronzen lied,
Prachtig weertoverd mij voor de ogen,
Mijn ziel erkent het oude Gent,
Het volk komt gewapend toegevlogen.
Het land is in nood: “Vrijheid of dood !”
De gilden komen aangetogen.
Ik zie Jan Hyoens, ik zie de Artevelden;
En stormend roept Roeland de helden:
“Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”
3. O heldentolk, o reuzenvolk,
O pracht en macht van vroeger dagen !
O bronzen lied, ik weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen;
Doch wees getroost: Zie, het oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen.
“Vlaanderen die leeu !” Tril, oude toren,
En paar uw lied met onze koren,
Zing: “ik ben Roeland, ik kleppe brand,
Luide triomf in Vlaanderland !”
Albert Rodenbach
Ik ben dan wel geen Gentenaar maar wel razend trots op “mijn” klok 🙂

Next Post

Previous Post

© 2024 Donearlenspry

Theme by Anders Norén